Siirry sivun sisältöön.

Työpaikalla oppiminen

Työpaikka lisää opiskelijan työelämävalmiuksia

Työelämässä oppimisen prosessi

Työpaikalla tapahtuva oppiminen eli entinen työssäoppiminen on käytännön työtehtävien tekemistä aidossa työelämässä ammattilaisten ja työpaikkaohjaajien ohjauksessa. Työpaikoilla oppimista järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tarjoamme työpaikalle maksuttoman työpaikkaohjaajan koulutuksen. Työpaikka vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. Opettaja on vastuussa opiskelijan työpaikalla oppimisesta ja opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta.

Opiskelijan tukena työelämäopintoihin valmistautumisessa ja niiden aikana sekä työllistymisen tehostajana voi toimia myös työhönvalmentajia.

tyossaoppimisen_prosessi

 

1. Edellytysten varmistaminen

Opiskelija ja opettaja tutustuvat työpaikkaan ennen työelämässä oppimisen alkamista. Työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä arvioidaan.

Arvioinnissa verrataan työpaikan työtehtäviä tutkinnon perusteisiin sekä arvioidaan työpaikan turvallisuutta opiskelijalle.

2. Yhteissuunnittelu

Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan ja opettajan kanssa osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Hankittavan osaamisen osalta suunnitellaan

  • keskeiset työtehtävät ja niiden aikataulut
  • muu osaamisen hankkiminen, jos työpaikalla hankittavaa osaamista täydennetään esimerkiksi oppilaitoksessa
  • näyttöjen ajankohdat ja sisällöt
  • yhteydenpito sekä tarvittavat tukitoimet

3. Koulutus- tai oppisopimuksen laadinta ja päivittäminen

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana.Oppisopimus ja koulutussopimus -esite työnantajalle

 

4. Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen

Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Oppilaitos tukee työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä ja tarvittaessa järjestää koulutusta.

Perehdytyksen muistilista

Ohjaan.fi-palvelussa on verkkomateriaalia työpaikkaohjauksen tueksi. Opiskelija on työpaikalla oppimassa HOKS:ssa sovittuja asioita, joten hänen tulee tehdä sellaisia työtehtäviä, joissa osaaminen kehittyy.

5. Työelämässä oppiminen

Työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat opiskelijalle palautetta hänen osaamisensa kehittymisestä. Palautteella ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitetään itsearviointia.

Tukimateriaali työpaikkaohjaajalle:Oppimisen tukeminen ja arvioiminen työpaikalla -esite

 

6. Osaamisen varmistaminen

Kun opiskelija on saavuttanut tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen, oppimisen aika päättyy ja siirrytään osaamisen osoittamiseen. Näyttö suunnitellaan ja järjestetään mahdollisimman pian

7. Näyttö

Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut keskeiset ammattitaidon vaatimukset.

Näyttö suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa ja kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla sovitusti.

 

8. Arviontikeskustelu

Arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyä osaamista. Arviointi tehdään tutkinnon osittain tai koulutuksen osittain ja perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain. Osaamisen arvioivat työelämän edustaja ja opettaja. Arvioijilla tulee olla

  • riittävä ammattitaito ja osaaminen arvioitavaan tutkinnon osaan
  • riittävä perehtyneisyys arviointiin
  • riittävä perehtyneisyys suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen perusteisiin.

Arvioijat eivät saa olla esteellisiä suhteessa opiskelijaan, esimerkiksi läheinen. Oppilaitos perehdyttää työelämäarvioijat arviointiin.

9. Asiakaspalautteen kerääminen

Näytön arvioinnin yhteydessä kerätään palautetta opiskelijalta ja työpaikkaohjaajalta. Palaute auttaa Ammattiopisto Liven henkilöstöä suunnittelemaan ja kehittämään työelämässä oppimista.

 

Ohjausta ja neuvontaa

Liven palvelupiste

Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!