Hoiva-avustaja

   Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku

   Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku, hoiva-avustaja 60 osp

   Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

   Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku mahdollistaa työllistymisen hoiva-avustajan työtehtäviin ikääntyneiden palveluissa. Hoiva-avustajana ohjaat ja avustat asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa, huolehdit asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Asiakastyön tehtävät edellyttävät hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

   Tietoa tutkinnosta

   person  Kenelle?

   Opiskelu edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, motivaatiota ja vastuullisuutta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on SORA-lakiin perustuvia alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

   question-circle  Miten?

   Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

   briefcase  Työllistyminen

   Hoiva-avustajat työskentelevät tehostetussa palveluasumisessa huolehtien asiakkaiden perustarpeista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, ruokailusta, liikkumisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Hoiva-avustaja ei työskentele työvuorossa yksin, eikä ole vastuussa lääkehoidosta.

   building-line  Koulutuspaikka

   Leppävaaran toimipaikka, päärakennus
   Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

   pencil  Hakeminen

   Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

   book  Koulutuksen rakenne

   Hoiva-avustajan osatutkinto, 60 osp

   Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön työtehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

   Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

   Ikääntyvän osallisuuden edistäminen 35 osp

   Hoiva-avustajan työtehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti mainitut ammatilliset tutkinnon osat. Mikäli nämä tutkinnon osat suorittanut henkilö hakeutuu myöhemmin suorittamaan sosiaali- ja terveysalan koko perustutkintoa, aiemmin osoitettu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

   Lisätietoja hakemisesta

   Liven palvelupiste

   Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

    

   Ota yhteyttä