Lähihoitaja

   Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

   Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 180 osp

   Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot.

   Vammaistyössä lähihoitaja toimii esimerkiksi vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköissä, palvelutaloissa, perhekodeissa, henkilökohtaisena avustajana, päivähoidon erityisryhmissä sekä työ- ja toimintakeskuksissa.

   Vanhustyössä lähihoitaja työskentelee muun muassa kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla.

   Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku, hoiva-avustaja 60 osp

   Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

   Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku mahdollistaa työllistymisen hoiva-avustajan työtehtäviin ikääntyneiden palveluissa. Hoiva-avustajana ohjaat ja avustat asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa, huolehdit asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Asiakastyön tehtävät edellyttävät hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

   Tietoa tutkinnosta

   person  Kenelle?

   Onko sinulla intoa oppia hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä? Oletko kiinnostunut toimimaan erilaisissa työtehtävissä, joissa huolehditaan ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista?Sosiaali- ja terveysalalla työskentelet eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja motivaatiota alan töihin.

   Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa on Sora-lakiin perustuvat terveydentilavaatimukset. Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus alalle huomioidaan hakutilanteessa.

   question-circle  Miten?

   Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

   briefcase  Työllistyminen

   Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen työtehtävissä. Työpaikat voivat olla kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja erilaisissa vammaisille järjestetyissä palveluissa, kuten ryhmäkodeissa, asuntoloissa ja erityisryhmissä päiväkodissa tai koulussa.

   Hoiva-avustajat työskentelevät tehostetussa palveluasumisessa huolehtien asiakkaiden perustarpeista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, ruokailusta, liikkumisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Hoiva-avustaja ei työskentele työvuorossa yksin, eikä ole vastuussa lääkehoidosta.

   building-line  Koulutuspaikka

   Leppävaaran toimipaikka, päärakennus
   Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

   pencil  Hakeminen

   Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

   book  Koulutuksen rakenne

   Lähihoitaja, 180 osp

   Koulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

   Ammattiopisto Livessä opiskelija erikoistuu toiseen seuraavista osaamisaloista:

   • Vammaistyön osaamisala
   • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

   Yhteiset tutkinnon osa ovat:

   • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
   • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
   • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

   Lisäksi opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia opintoja sekä ammatillisiin tutkinnon osiin että yhteisiin tutkinnon osiin.

   Hoiva-avustajan osatutkinto, 60 osp

   Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön työtehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

   Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

   Ikääntyvän osallisuuden edistäminen 35 osp

   Hoiva-avustajan työtehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti mainitut ammatilliset tutkinnon osat. Mikäli nämä tutkinnon osat suorittanut henkilö hakeutuu myöhemmin suorittamaan sosiaali- ja terveysalan koko perustutkintoa, aiemmin osoitettu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

   Lisätietoja hakemisesta

   Liven palvelupiste

   Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

    

   Ota yhteyttä