Ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito ja tutkinnon suorittanut osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Osaamisalalla opiskellaan elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaan. Opiskelija voi suuntautua joko elektroniikkaan tai tietokonetekniikkaan. Kummassakin suuntautumisvaihtoehdossa voi halutessaan painottaa opinnoissaan ohjelmointia. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät tyypillisesti elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden palvelukseen ja huoltotehtäviin.

HUOM!

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon kysynnästä johtuen olemme lisänneet koulutuksen paikkamäärää. Nykyiset toimitilat Metsälässä ovat jääneet toiminnan kasvaessa pieneksi.

Valmistelemme tutkinnon koko toiminnan muuttoa suurempiin ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin tiloihin. Uudet tilat tulevat Leppävaaran toimipaikkaan, Turuntie 42 -kiinteistöön. Tiloissa toimii entuudestaan Liiketoiminnan perustutkintokoulutusta sekä valmentavaa koulutusta. Muuton arvioidaan tapahtuvan kesän tai alkusyksyn 2022 aikana. Tarkka aikataulu varmistuu toukokuun alussa. Tieto päivitetään tälle sivulle. Muuttoaikataulu on varmistunut elokuun ensimmäiselle viikolle. Uusi lukuvuosi alkaa siis suoraan uusissa tiloissa Leppävaarassa.

Ohjelmistokehittäjä

Tietoa tutkinnosta

person  Kenelle?

Ohjelmistokehittäjä tarvitsee opinnoissaan vahvaa loogista ajattelukykyä, tietoteknistä ymmärrystä ja halua opiskella ohjelmointia. Opinnoissa tarvitaan jonkin verran matemaattisia taitoja.

Ohjelmistokehittäjä osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun.

question-circle  Miten?

Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen tilat, verkkoympäristö sekä työssäoppimispaikat.

briefcase  Työllistyminen

Ohjelmistokehittäjät voivat työllistyä ohjelmistoyrityksiin avustaviin tehtäviin tai muihin tietotekniikka-alan yrityksiin.

pencil  Hakeminen

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

building-line  Koulutuspaikka

Leppävaaran toimipaikka, Turuntien toimipiste
Turuntie 42, 3. krs
02650 Espoo

book  Koulutuksen rakenne


Koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Livessä tarjolla olevat valinnaiset tutkinnon osat:

  • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
  • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
  • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp

Yhteystiedot

Minna Korpi

Opinto-ohjaaja


phone 040 725 3366

envelope-line minna.korpi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä