Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnot

Näyttötutkinnoilla ammattilaiseksi

Yleistä ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnoista

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tehdään näyttötutkintoina. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja.

Näyttötutkintojen keskeisiä periaatteita ovat:

  • työelämälähtöisyys
  • osaamista voi hankkia monin eri tavoin
  • osaamisen osoittaminen näytössä
  • henkilökohtaistaminen

Voit hakea meille ammattitutkintoihin, mikäli sinulla on terveydellisen tai muun syyn vuoksi erityisopetuksen tai yksilöllisen tuen tarve. Erikoisammattitutkintoa voi opiskella vain oppisopimuskoulutuksena.