Ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnot

   Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

   Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

   Työskenteletkö henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä, työelämässä pysymisessä tai työhön palaamisessa? Onko sinulla jo alan osaamista, ja kaipaat osaamisen syventämistä ja kenties valmiuksia spesifimpiin tai monialaisempiin työtehtäviin ja työsi kehittämiseen? Haluatko verkostoitua alan ja alueesi toimijoiden kanssa? Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia oppisopimuksella.

   Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja kesto on 1–2 vuotta, riippuen yksilöllisesti laadittavasta henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS). Opinnot koostuvat verkossa toteutettavasta kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opintojen aikana teet myös omaan työhösi liittyvän kehittämistehtävän. Osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työelämän tilanteissa. Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, asumispalvelut ja asumisyksiköt, työllistymistä ja itsenäistä elämää tukevat ja edistävät palvelut. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asioimis- ja harrastusympäristöt.

   Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa.
   Opiskelun edellytyksenä on aiempi soveltuva ammatillinen tutkinto tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot sekä alan työpaikka ja oppisopimus. Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa" (Sora-laki).

   Ammatillinen kuntoutus yleisbanneri

   Tietoa tutkinnosta

   person  Ammattitaidon kuvaus

   Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

   Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".  (Sora-laki).

   book Tutkinnon osat

   Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja)

   Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

   Työvalmennuksen osaamisalan suorittaneena työvalmentajana osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Koulutuksessa saat konkreettisia menetelmiä työvalmennusprosessin toteuttamiseen ja työnantajayhteistyöhön, valmiuksia kehittää omaa työtäsi ja organisaatiosi työvalmennukseen liittyviä prosesseja, verkostoidut, tutustut erilaisiin työympäristöihin ja opit muilta.

   Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittaneena, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntijana osaat ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä. Koulutuksessa saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä työhösi, ja valmiuksia kehittää omaa työtäsi ja organisaatiosi, verkostoidut, tutustut erilaisiin toimintaympäristöihin ja opit muilta.

   Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittaneena vammaisalan erityisohjaajana osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Koulutuksessa saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä työhösi, ja valmiuksia kehittää omaa työtäsi ja organisaatiotasi, verkostoidut, tutustut erilaisiin toimintaympäristöihin ja opit muilta.

   pencil  Hakeminen

   Tutkintoon on jatkuva haku, joten opinnot voi aloittaa joustavasti koska tahansa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

   1. Hakija sopii työnantajan kanssa oppisopimuksesta

   2. Hakija sopii oppisopimustoimijan kanssa oppisopimuksesta

   3. Hakija hakeutuu Ammattiopisto Liveen hakijaksi

    

   briefcase  Kustannukset

   Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta.

   building-line  Koulutuspaikka

   Yhteystiedot

   Liisa Kimpimäki

   Opettaja
   Työhönvalmennuksen osaamisala 


   phone 040 627 7699

   envelope-line liisa.kimpimaki@inlive.fi

   Ulla Ruuskanen

   Opettaja

   Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala


   phone 040 542 5866

   envelope-line ulla.ruuskanen@inlive.fi

   Maija Heikkilä

   Opinto-ohjaaja


   phone 040 626 1355

   envelope-line maija.heikkila@inlive.fi

   Liven palvelupiste

   Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

    

   Ota yhteyttä