Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnot

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Haluatko opiskella työvalmentajaksi, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntijaksi tai vammaisalan erityisohjaajaksi? Onko sinulla jo alan osaamista, ja kaipaat osaamisen syventämistä ja kenties valmiuksia spesifimpiin tai monialalsempiin työtehtäviin ja työsi kehittämiseen? Haluatko verkostoitua alan ja alueesi toimijoiden kanssa?

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se edellyttää alan työpaikkaa ja oppisopimusta. Osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työelämän tilanteissa.

Ammatillinen kuntoutus yleisbanneri

Tietoa tutkinnosta

person  Ammattitaidon kuvaus

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".  (Sora-laki).

book Tutkinnon osat

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Hän osaa toimia asiantuntijana asiakkaan palvelujärjestelmässä, osana moniammatillista verkostoa, yhteistyössä työnantajien kanssa.

Toimintaympäristöjä voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, oppilaitokset, järjestökenttä, työllisyys- ja te-palvelut, työpajat, vakuutusyhtiöt ja työpaikat, joissa on työllistymiseen ja työkyvyn tukeen luotuja asiakaspolkuja. Työvalmentajana edistät esimerkiksi asiakkaan elämänhallintaa, työllistymistä, työn jatkumista, työhyvinvointia.

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, työllistymistä ja itsenäistä elämää edistävät palvelut ja työpaikat, joissa on näkövammaisia henkilöitä. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asumis-, asioimis- ja harrastusympäristöt.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, asumispalvelut ja asumisyksiköt, työllistymistä ja itsenäistä elämää tukevat ja edistävät palvelut. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asioimis- ja harrastusympäristöt.

pencil  Hakeminen

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Katso mahdolliset osaamisalakohtaiset hakuohjeet ko. osaaamisalan kohdalta.

briefcase  Kustannukset

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta.

building-line  Koulutuspaikka

Ammattiopisto Live
Leppävaaran toimipaikka
Kiannonkatu 2
02650 Espoo


Keuda, Kerava 2020-2021

Yhteystiedot

Liisa Kimpimäki

 


phone 040 627 7699

envelope-line liisa.kimpimaki@inlive.fi

Minna Hykkönen

Opinto-ohjaaja


phone 050 572 0297

envelope-line minna.hykkonen@inlive.fi

Rosina Winstén

Koulutuspäällikkö


phone 040 161 6454

envelope-line rosina.winsten@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä