TELMA

   Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

   Yleistä TELMA-koulutuksesta

   Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu hyvin laajaa vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

   TELMA-koulutuksessa opiskellaan kotona ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä arjen taitoja sekä opitaan toimimaan yhteiskunnassa. Koulutuksen tavoitteena on löytää opiskelijalle sopiva työ tai työtoimintapaikka. Ennen opintojen päättymistä opiskelijalle laaditaan suunnitelma siitä, millaisia tukitoimia työllistymiseen ja arkeen tarvitaan.

   Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaan 1–3 vuotta. Koulutus muodostuu valinnaisista osista:

   • Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen 0–25 osp

   • Työelämään valmentautuminen 0–20 osp

   • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0–15 osp

   • Muut valinnaiset koulutuksen osat 0–20 osp

   Tutustu TELMA-opetussuunnitelmaan! 

   TUVA vai TELMA?

   TELMA ja TUVA ovat valmentavia koulutuksia. Tutustu TUVA- ja TELMA-koulutuksen eroihin selkomateriaalin avulla:

   TUVA-TELMA Suomi.pdf, TUVA-TELMA Inarinsaame.pdf, TUVA-TELMA Koltansaame.pdf, TUVA-TELMA Pohjoissaame.pdf
   TUVA-TELMA Ruotsi.pdf,
   TUVA-TELMA Englanti.pdf
   TUVA-TELMA Venäjä.pdf
   TUVA-TELMA Somali.pdf
   TUVA-TELMA Arabia.pdf

   TELMA-koulutuksen esittelyt eri kielillä

   TELMA (arabia)

   TELMA (somali)

   TELMA (venäjä, russian)