Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Tutustu TELMA-koulutukseen!

TELMA-koulutuksessa opiskellaan kotona ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä taitoja sekä opitaan toimimaan yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi päästä omia kykyjään vastaavaan työhön.

Kenelle?
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu laajempaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Koulutuksen laajuus ja rakenne
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se on kestoltaan 1–3 vuotta. Koulutus muodostuu valinnaisista osista:

  • Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen 0–25 osp
  • Työelämään valmentautuminen 0–20 osp
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0–15 osp
  • Muut valinnaiset koulutuksen osat 0–20 osp

Tutustu TELMA-opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen aikana opit tärkeitä arjen taitoja, kuten kodinhoitoa ja ruoanlaittoa. Tutustut myös erilaisiin työtehtäviin käytännössä sekä opit keskustelemaan ja toimimaan työelämässä. Ennen opintojen päättymistä sinulle laaditaan suunnitelma siitä, millaisia tukitoimia tarvitset työllistymiseen ja asumiseen.

VALMAan/TUVAan ja TELMAan? TELMA ja VALMA/TUVA ovat valmentavia koulutuksia. Mikä on niiden ero ja kumpaan kannattaisi hakea? TUVA-TELMA-selkomateriaali auttaa:

TUVA-TELMA Suomi.pdf, TUVA-TELMA Inarinsaame.pdf, TUVA-TELMA Koltansaame.pdf, TUVA-TELMA Pohjoissaame.pdf
TUVA-TELMA Ruotsi.pdf,
TUVA-TELMA Englanti.pdf
TUVA-TELMA Venäjä.pdf
TUVA-TELMA Somali.pdf
TUVA-TELMA Arabia.pdf

TELMA-koulutuksen esittelyt eri kielillä

TELMA (arabia)

TELMA (somali)

TELMA (venäjä, russian)