Opiskelu työpaikalla

Käytännön kautta lisää motivaatiota

Opiskelu työpaikalla

Opiskelemme mahdollisimman paljon työpaikoilla. Työpaikalla opiskelu vahvistaa työllistymisen ja itsenäisen osaamisen tavoitteita. Samalla opit toimimaan ja keskustelemaan muiden ihmisten kanssa sekä opit tuntemaan itsesi paremmin.

Työnantaja laatii sinulle osaamistodistuksen, jossa kuvaillaan millaista osaamista olet työpaikalla hankkinut ja osoittanut.

Työpaikoilla opiskellaan myös silloin, kun opiskelijan ei ole tarkoitus siirtyä työelämään opintojen jälkeen. Työpaikan ympäristö lujittaa opiskelijan osallisuutta yhteisöön, kasvattaa opiskelumotivaatiota sekä mahdollistaa opittujen taitojen vahvistamisen uusissa ympäristöissä.