Opiskelu työpaikalla

   Käytännön kautta lisää motivaatiota

   Opiskelu työpaikalla

   Opiskelemme mahdollisimman paljon työpaikoilla. Työpaikalla opiskelu vahvistaa työllistymisen ja itsenäisen osaamisen tavoitteita. Samalla opit toimimaan ja keskustelemaan muiden ihmisten kanssa sekä opit tuntemaan itsesi paremmin.

   Työpaikoilla opiskellaan myös silloin, kun opiskelijan ei ole tarkoitus siirtyä työelämään opintojen jälkeen. Työpaikan ympäristö lujittaa opiskelijan osallisuutta yhteisöön, kasvattaa opiskelumotivaatiota sekä mahdollistaa opittujen taitojen vahvistamisen uusissa ympäristöissä.

   työvalmennusprosessi

   1. Edellytysten
   varmistaminen

   Ennen työvalmennusjaksoa opiskelija tutustuu eri ammatteihin ja harjoittelee työelämässä
   tarvittavia taitoja oppilaitoksessa. Kartoitetaan
   opiskelijan toiveet ja mahdollisuudet työvalmennusjaksolle.

   2. Yhteissuunnittelu

   Yhteyden työnantajaan ottaa opettaja, ohjaaja tai opiskelija. Sovitaan yhteinen tapaaminen,
   jossa selvitetään minkälaisia työtehtäviä työpaikalla on mahdollista tehdä/ tukeeko
   työpaikan työtehtävät opiskelijan tavoitteita.

   Työelämään valmentautumisjaksot suunnitellaan aina yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan ja opettajan kanssa osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

   3. Koulutussopimus

   Koulutussopimus tehdään opiskelijalle, joka on itsenäisesti työvalmennusjaksolla. Ryhmävalmennuksista ei tehdä koulutussopimuksia. Koulutussopimuksessa
   sovitaan työvalmennusjakson käytännön
   asioista. Työtehtävät suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilö säilyy opiskelijana. Opiskelija ei ole työsuhteessa.

   Työvalmennusjaksolla työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja. Koulu on vakuuttanut opiskelijan. Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

   4. Työpaikkaohjaaja

   Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Oppilaitos tukee
   työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä ja tarvittaessa järjestää koulutusta.

   5. Työpaikalla oppiminen

   Oppilaitoksen henkilökunta on mukana opiskelijan oppimisprosessissa. Työvalmennusjaksolla ohjataan opiskelijaa
   yksilöllisen tarpeen mukaan. Yhteydenpito työpaikan työpaikkaohjaajan kanssa on tiivistä.

   6. Palaute

   Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä oppilaitoksen henkilökunnalta
   sekä työpaikkaohjaajalta. Palautteella ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitetään itsearviointitaitoa.

   7. Arviointi

   Opiskelija arvioi omaa oppimistaan työvalmennuksen ajan tekemällä itsearviointia. Opiskelijaa tuetaan arvioinnin tekemisessä.

   Työvalmennusjakson lopussa käydään arviointikeskustelu. Saavutettu osaaminen arvioidaan yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja työpaikan edustajan kanssa.

   8. Portfolio

   Opiskelija kirjaa omia työelämäkokemuksiaan
   sähköiseen portfolioon. Portfoliossa tulee näkyväksi työtehtävät ja työpaikat, joissa osaamista on hankittu. Opiskelija tekee ja myös päivittää ansioluetteloaan työkokemuksen lisääntyessä.