Hyvä tietää

   Huoltajalle - hyvä tietää

   Huoltajalle - Hyvä tietää

   Tutorial-video Wilman kirjautumiseen ja käyttöön liittyen

   Miten edetä oppilaitoksessa, kun tulee huoli jostain
   Ensisijaisesti ole yhteydessä opiskelijasi vastuuopettajaan. Hän tuntee opiskelijan kokonaistilanteen yleensä parhaiten ja osaa tarvittaessa ohjata oikean henkilön puoleen, mikäli ei itse voi auttaa tilanteessa. Opiskelijan täytettyä 18 vuotta tarvitsemme hänen lupansa asioidaksemme kanssanne hänen asioissaan, mutta yleisellä tasolla toki voimme antaa tietoa tai ohjata tällöinkin.

   Joskus opiskelija itse voi kertoa, kenen muun kuin opettajan kanssa hän on tehnyt tiiviimpää yhteistyötä, ja ohjeistaa itse huoltajaansa olemaan luvallaan yhteydessä tähän henkilöön.

   Huoltajan rooli opiskelijan tukena opiskelun eri vaiheissa
   Huoltajan tuki on merkittävää läpi opintojen. Huoltaja tuntee oman opiskelijansa parhaiten ja oppilaitoksen henkilökunta arvostaa huoltajan näkemystä ja tietoa.

   Kodin ja oppilaitoksen panos opiskelijan onnistumisten tukena täydentävät parhaimmillaan loistavasti toisiaan. Yhteistyötä kannattaa tehdä ja puhua kaikesta yhteistyöstä opiskelijalle arvostavaan sävyyn. 18 vuotta täyttäneen virallinen huoltajuus päättyy, mutta aikuistuva nuori tarvitsee usein vielä pitkään tukea opinnoissa ja itsenäisessä elämässä. Opiskelijalle tärkeä viesti on, että voimme kaikki ottaa vastaan tukea ja toimia yhteistyössä läpi elämän.

   Tutustumisen arvoisia linkkejä:
   Oppivelvollisuuslaki
   Lastensuojelulaki
   YK:n lapsen oikeuksien julistus