Opinnot

   Liikkuva Live

    

   Opinnot

      

   Liikunnan opinnot perustutkinnoissa sisältyvät oppiaineeseen Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

   Pakolliset opinnot:

   • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen I, 1osp
   • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen II, 1osp

   Opintojaksot koostuvat itsetuntemusta parantavista tehtävistä ja keskusteluista sekä työkykyä ylläpitävästä monipuolisesta liikunnasta. Tarkoitus on löytää jokaiselle oma tapa voida hyvin ja edistää omaa työkykyään myös tulevaisuudessa.

   Valinnaiset opinnot:

   • Luontoliikunta 1-3 ospLuontoliikuntaopintojen tarkoituksena on tarjota uusia elämyksiä ja onnistumisia seikkailullisen toiminnan kautta ja sitä kautta kannustaa osallistujaa oivaltamaan lisää itsestään ja muista. Opintojen aikana saadut kivat kokemukset voivat antaa eväitä ja energiaa myös elämän muille osa-alueille kuten arkeen tai työelämään. Opintoja voi tehdä osallistumalla luontoliikuntapäiviin tai seikkailuviikolle.
   • Harrastuneisuus 1-2 osp
    Oma harrastuneisuus esiin! Omaa liikunnallista elämäntapaa muodostamaan! Opintojaksolla liikutaan ja tutustutaan ryhmää kiinnostaviin liikuntamuotoihin ja osoitetaan omaa harrastuneisuutta.
   • Työhyvinvointi- ja yhteistyötaidot 1 ospOpintojaksolla suunnitellaan ja järjestetään tyhy-tapahtuma/toimintaa. Ryhmätyötä parhaimmillaan!
   • Liikuntatutorina toimiminen 1 osp
    Liikuntatutor-toiminta on osa Liven tutortoimintaa, joka tapahtuu osittain vapaa-ajalla. Liikuntatutorina pääset mm. osallistumaan Liven aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen yhdessä liikuntatiimin kanssa. Ideointia, ohjaamiskokemusta, kannustamista...! Kurkkaa lisää tutor-oppaasta!

   K&L

   Liikunnan opinnot TUVAssa

   TUVAn liikunnan opinnot painottuvat monipuoliseen hyvinvointiosaamiseen. Opiskelijaa tuetaan ymmärtämään terveyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä sekä järkevää ajankäyttöä. Opinnot myös auttavat opiskelijaa omaksumaan hyvinvointia tukevia toimintatapoja sekä tunnistamaan niitä edistäviä yhteisöjä. Löytämään siis liikkumiseen kavereita! Tärkeä osa opintoja on myös kehittää opiskelijan omia taitoja löytää tietoa ja tukea oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen.

   Liikunnan opinnot Telmassa 

   Liikunta, liikkuminen ja sensomotoristen taitojen harjoittelu ovat tärkeä osia opiskelua Telmassa. Tavoitteena on, että opiskelija edistää liikunnan avulla aktiivista ja terveellistä elämäntapaa sekä ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylleen. Tähtäämme siihen, että opiskelija selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itselle soveltuvalla tavalla, ja hyödyntää liikkumisessaan tarpeellisia erilaisia apuvälineitä ja avustajapalveluita henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on myös, että opiskelija tutustuu erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja osaa viettää vapaa-aikaansa omaa hyvinvointiaan ja sosiaalisia suhteitaan edistävällä tavalla.