Äidinkieli 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli (Wilmassa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi)

Pakolliset opinnot:

  • Äidinkieli I, 2 osp
  • Äidinkieli II, 2 osp

Äidinkielen pakollisilla kursseilla harjoitellaan erilaisissa viestintätilanteissa toimimista. Tunneilla luetaan ja tulkitaan erilaisia tekstejä ja tuotetaan itse ammatillisia tekstejä. Opit kirjoittamaan esimerkiksi raportin, työohjeen ja reklamaation.

Tunneilla myös keskustellaan ja harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja esiintymistaitoja. Teemme opintoretkiä ja erilaisia projekteja muiden YTO-aineiden tai ammattiaineiden kanssa.

Valinnaiset opinnot:


  • Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot 1 osp

Tällä kurssilla voi harjoitella suullisia tai kirjallisia viestintätaitoja oman tarpeen mukaan.

  • Työelämän puheviestintä 1 osp

Kurssilla keskustellaan suulliseen viestintään, esiintymiseen ja työpaikan puheviestintätilanteisiin liittyvistä asioista. Osana kurssia tehdään ja pidetään suullinen esitys tai jokin siihen verrattava tehtävä, esimerkiksi video-CV.

  • Työelämän tekstejä 1 osp

Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan työelämän ja oman alan keskeisiä tekstejä. 

  • Luetaan kirjallisuutta 1 osp

Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuteen ja luetaan lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä. Kurssin voi suorittaa myös kirjallisuusaiheisena Seppo-pelinä.

  • Luetaan kuvaa 1 osp

Kurssilla harjoitellaan kuvien, elokuvien ja tv-ohjelmien tulkintaa. 

Äidinkieltä opettavat
Karoliina Oksanen (Leppävaara) p. 040 6614 424
Milja Mäkinen p. 040 6102 822