Asumisen tuki

   Turvallisen arjen tueksi.

   Asumisen tuki

   Kun opiskelija tarvitsee ohjausta tai tukea arjen toimissa, meiltä voi ostaa asumisen tuen palveluja.

   Tuki toteutetaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Tuki voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista. Asumisen tuen tarkoituksena on, että opiskelijan asuminen saadaan sujumaan turvallisesti. Asumisen tuki voi sisältää arjen taitojen opettelua ja vahvistamista.

   Asumisen tuen maksavana tahona voi olla esimerkiksi sosiaalitoimen vammaispalvelut. Opiskelijan tai hänen perheensä kannattaa olla yhteydessä kotikunnan sosiaalitoimeen ja pyytää, että hänelle laaditaan palvelusuunnitelma asumisen tuen varmistamiseksi. Lue lisää asumisen tukijärjestelmästä.

   Lisätietoja:
   p. 040 638 6050 / Asumisen tuki

   Asuntolan osoite:
   Kiskontie 15 a A 4, 00280 Helsinki