Liikkuva Live

Iloa elämään liikkumalla

Livessä liikunnan ilo kuuluu kaikille!

Livellä on pitkät perinteet soveltavan liikunnan osaamisessa. Tätä osaamista myös jaamme mielellämme. Olemme mukana valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu –ohjelmassa edistämässä fyysistä aktiivisuutta toisen asteen oppimisympäristöissä. Työ- ja toimintakykyyn panostamalla varmistamme, että jokainen opiskelija voi siirtyä meiltä terveenä töihin.

Liikkuva Live on koulutusalojen fyysisten vaatimusten ennakoivaa tunnistamista ja näihin vaikuttamista, opiskelijoiden vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksien tukemista, liikuntatapahtumia, yhteistyötä liikuntatoimijoiden kanssa – ennen kaikkea osallistumisen mahdollistamista sekä yhdessä tekemistä.

Ammattiopisto Live on mukana valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa. Käytämme toiminnan toteuttamiseen Aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.