YTO-opinnot osaamispisteinä

 

YTO-opinnot osaamispisteinä

Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat 26  osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

11 osp

Äidinkieli/S2/viittomakieli 4 osp
Toinen kotimainen kieli ruotsi 1 osp
Vieras kieli englanti 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

6 osp

Matematiikka  4 osp
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 9 osp

 

Äidinkieli/S2/viittomakieli 5 x 1 osp
Toinen kotimainen kieli ruotsi 3 x 1 osp
Vieras kieli englanti 3 x 1 osp
Toiminta digitaalisissa ympäristöissä 5 x 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 3 x 1 osp
   
Matematiikka 3 x 1 osp
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt 2 x 1 osp
   
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 5 x 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 4 x 1 osp
Kestävä kehitys 1 osp
   
Työelämässä toimiminen 3 x 1 osp