TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Yleistä TELMA-koulutuksesta

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu hyvin laajaa vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

TELMA-koulutuksessa opiskellaan kotona ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä arjen taitoja sekä opitaan toimimaan yhteiskunnassa. Koulutuksen tavoitteena on löytää opiskelijalle sopiva työ tai työtoimintapaikka. Ennen opintojen päättymistä opiskelijalle laaditaan suunnitelma siitä, millaisia tukitoimia työllistymiseen ja arkeen tarvitaan.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaan 1–3 vuotta. Koulutus muodostuu valinnaisista osista:

  • Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen 0–25 osp

  • Työelämään valmentautuminen 0–20 osp

  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0–15 osp

  • Muut valinnaiset koulutuksen osat 0–20 osp

Tutustu TELMA-opetussuunnitelmaan! 

TUVA vai TELMA?

TELMA ja TUVA ovat valmentavia koulutuksia. Tutustu TUVA- ja TELMA-koulutuksen eroihin selkomateriaalin avulla:

TUVA-TELMA Suomi.pdf, TUVA-TELMA Inarinsaame.pdf, TUVA-TELMA Koltansaame.pdf, TUVA-TELMA Pohjoissaame.pdf
TUVA-TELMA Ruotsi.pdf,
TUVA-TELMA Englanti.pdf
TUVA-TELMA Venäjä.pdf
TUVA-TELMA Somali.pdf
TUVA-TELMA Arabia.pdf

TELMA-koulutuksen esittelyt eri kielillä

TELMA (arabia)

TELMA (somali)

TELMA (venäjä, russian)