RUORI

Arviointimenetelmä

RUORI

RUORI-arvioinnin avulla opiskelija tai koulutukseen hakija voi pohtia yhdessä ohjaavan henkilön kanssa opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. RUORI-arviointia voidaan käyttää tukena opiskelijavalinnassa, opiskelijan yksilöllisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä vaativan erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi opinnoissa.

RUORI-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan hakijan tai opiskelijan toimintakykyä opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vastausta voi täydentää sanallisilla kommenteilla.

Toimintakyky tarkoittaa, että ihminen pystyy tekemään itselleen tärkeitä asioita, kuten opiskelemaan, tapamaan ystäviä tai käymään töissä. Toimintakykyyn vaikuttavat yksilölliset tekijät ja ympäristö, jossa henkilö toimii. Ihmisen toimintakykyä voidaan tukea ja parantaa.

RUORI-arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Voimavarat
  2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
  3. Yhteistyötaidot
  4. Arjen taidot ja asumisen taidot

RUORI-arviointi perustuu kansainväliseen ICF –luokitukseen.

ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Ruori-toimintakyvyn-arviointi

RUORI-kyselylinkit

Ohje RUORI-arvioinnin täyttämiseen.
Kuvallinen tukimateriaali RUORI-arviointiin.

RUORI-itsearviointi
RUORI-itsearvioinnissa vastaat kysymyksiin työelämä- ja opiskeluvalmiuksistasi.

Siirry tästä RUORI -opiskelijan itsearviointiin.

RUORI-henkilöstöarviointi
RUORI-arvioinnissa vastaat kysymyksiin asiakkaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksista.

Siirry tästä RUORI-henkilöstöarviointiin.

Kaisa Suhonen

Laaja-alainen erityisopettaja


phone 040 198 9238

envelope-line  kaisa.suhonen@inlive.fi

Ulla Ruuskanen

Ammatillinen erityisopettaja


phone 040 542 5866

envelope-line  ulla.ruuskanen@inlive.fi