RUORI

   Arviointimenetelmä

   RUORI

   RUORI-arvioinnin avulla opiskelija tai koulutukseen hakija voi pohtia yhdessä ohjaavan henkilön kanssa opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. RUORI-arviointia voidaan käyttää tukena opiskelijavalinnassa, opiskelijan yksilöllisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä vaativan erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi opinnoissa.

   RUORI-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan hakijan tai opiskelijan toimintakykyä opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vastausta voi täydentää sanallisilla kommenteilla.

   Toimintakyky tarkoittaa, että ihminen pystyy tekemään itselleen tärkeitä asioita, kuten opiskelemaan, tapamaan ystäviä tai käymään töissä. Toimintakykyyn vaikuttavat yksilölliset tekijät ja ympäristö, jossa henkilö toimii. Ihmisen toimintakykyä voidaan tukea ja parantaa.

   RUORI-arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta:

   1. Voimavarat
   2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
   3. Yhteistyötaidot
   4. Arjen taidot ja asumisen taidot

   RUORI-arviointi perustuu kansainväliseen ICF –luokitukseen.

   ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

   Ruori-toimintakyvyn-arviointi

   RUORI-kyselylinkit

   Ohje RUORI-arvioinnin tekemiseen.
   Kuvallinen tukimateriaali RUORI-arviointiin.

   RUORI-itsearviointi
   RUORI-itsearvioinnissa vastaat kysymyksiin työelämä- ja opiskeluvalmiuksistasi.

   Siirry tästä RUORI -opiskelijan itsearviointiin.

   RUORI-henkilöstöarviointi
   RUORI-arvioinnissa vastaat kysymyksiin asiakkaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksista.

   Siirry tästä RUORI-henkilöstöarviointiin.

   Kaisa Suhonen

   Laaja-alainen erityisopettaja


   phone 040 198 9238

   envelope-line  kaisa.suhonen@inlive.fi

   Ulla Ruuskanen

   Ammatillinen erityisopettaja


   phone 040 542 5866

   envelope-line  ulla.ruuskanen@inlive.fi