Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

   Tutkinnon tueksi

   Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

   YTO-opinnot tarkoittavat yhteisiä tutkinnon osia. Niiden opiskeleminen antaa sinulle viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

   YTO-opintoja on 1/5 opinnoistasi, mikä tarkoittaa, että opiskelet joka viikko yhden päivän YTOja ja neljä päivää ammattiaineita.

   YTO-tunneilla opiskellaan paljon asioita ja taitoja, joita tarvitset työelämässä. YTO-opettajat ja ammattiopettajat tekevät paljon yhteistyötä.

   YTO-tunneilla opit myös arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja saat yleissivistystä. YTO-opinnot antavat sinulle jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluissa.