Opinnollistaminen

   Live linkkinä työelämään #täältätöihin

   Näytä osaamisesi

   Kaikkea ei tarvitse oppia koulun penkillä. Ammatillisia tutkinnon osia voi oppia työpaikalla työtä tekemällä. Hankkimalla ammatillista osaamista työllistyminen ja opintoihin hakeutuminen helpottuu. Ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan tunnistaa näytön avulla myös muualla kuin oppilaitoksessa hankittua osaamista.  

   Opinnollistamisen avulla pääsee näyttämään työssä hankkimaansa osaamista tutkinnon osa kerrallaan. Joskus tavoitteena voi olla tutkinnon osan osa ja avustavien työtehtävien oppiminen sekä osaamisen näkyväksi tekeminen. Tällöin työpaikka voi antaa osaamisesta osaamistodistuksen, joka on dokumentti osaamisesta. 

   Opinnollistaminen on työelämän ja oppilaitoksen tiivistä yhteistyötä! 

   Opinnollistamisen opas oppijalle
   Opinnollistamisen opas opettajalle

   Sinustako ammattilainen?

   Sinulla on jo:

   • kokemusta alan työtehtävistä
   • harrastuksissa kertynyttä osaamista
   • kokemusta monelta eri alalta
   • tai olet muuten vain toimeen tarttuva

   Mutta ei:

   • Todistusta osaamisestasi
   • Päätökseen vietyjä opintoja
   • Muodollista pätevyyttä
   Me autamme, kun tarvitset:
   • Apua näytön järjestämisessä
   • Tietoa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten vertaamisesta työpaikkasi työtehtäviin (tätä kutsutaan opinnollistamiseksi)
   • Lisää teoriatietoa
   • Tietoa osaamisesi kertymisestä, oletko valmis osoittamaan osaamisesi (näytöllä)
   • Opinnollistaminen opas oppijalle (pdf)

   Opettajalle

   Muista ainakin nämä:
   • Työpaikan perehdyttäminen
   • Oppijan perehdyttäminen
   • Työympäristön kuvaus
   • Ammattitaitovaatimusten avaaminen työtehtäviksi
   • Suunnitelma työn perustana olevan tiedon hallinnan osoittamisesta
   • Oppijan opiskelijaksi hakeutuminen näytön ajaksi
   • Osaamisen osoittamisen suunnitelma
   • Arviointi
   • HOKS
   • Todistus suoritetusta tutkinnon osasta
   • Opinnollistaminen opas opettajalle (pdf)

   Työpaikalle

   • Opinnollistaminen aloitetaan tekemällä työympäristön kuvaus sekä vertaamalla tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia työpaikan työtehtäviin.
   • Opinnollistaminen on jatkuvaa yhteistyötä työpaikkaohjaajan ja ammatillisen opettajan välillä.
   • Näytön suorittaja hakeutuu Liven opiskelijaksi näytön ajaksi (minimissään yksi päivä).
   • Opinnollistaminen opas työpaikalle (pdf)

   Opinnollistaminen -prosessi
   Työympäristön kuvaus -lomake
   Osaamisen tunnistaminen -lomake
   Osaamistodistusmalli
   Opinnollistaminen -sanasto

   Käytännön esimerkkejä opinnollistamisesta:
   Opinnollistaminen-blogi

   Lisätietoja

    

   Marjut Nyström

   Ammatillinen erityisopettaja


   phone 040 198 9318

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

    

   Tuula Mikkola

   Opinto-ohjaaja


   phone 050 439 0547

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi