Siirry sivun sisältöön.

Opiskelu työpaikalla

Käytännön kautta lisää motivaatiota

Opiskelu työpaikalla

Opiskelemme mahdollisimman paljon työpaikoilla. Työpaikalla opiskelu vahvistaa työllistymisen ja itsenäisen osaamisen tavoitteita. Samalla opit toimimaan ja keskustelemaan muiden ihmisten kanssa sekä opit tuntemaan itsesi paremmin.

Työpaikoilla opiskellaan myös silloin, kun opiskelijan ei ole tarkoitus siirtyä työelämään opintojen jälkeen. Työpaikan ympäristö lujittaa opiskelijan osallisuutta yhteisöön, kasvattaa opiskelumotivaatiota sekä mahdollistaa opittujen taitojen vahvistamisen uusissa ympäristöissä.

työvalmennusprosessi

1. Edellytysten varmistaminen

Ennen työvalmennusjaksoa opiskelija tutustuu eri ammatteihin ja harjoittelee työelämässä tarvittavia taitoja oppilaitoksessa. Kartoitetaan opiskelijan toiveet ja mahdollisuudet työvalmennusjaksolle.

2. Yhteissuunnittelu

Yhteyden työnantajaan ottaa opettaja, ohjaaja tai opiskelija. Sovitaan yhteinen tapaaminen, jossa selvitetään minkälaisia työtehtäviä työpaikalla on mahdollista tehdä/tukeeko työpaikan työtehtävät opiskelijan tavoitteita.

Työelämään valmentautumisjaksot suunnitellaan aina yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan ja opettajan kanssa osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

3. Koulutussopimus

Koulutussopimus tehdään opiskelijalle, joka on itsenäisesti työvalmennusjaksolla. Ryhmävalmennuksista ei tehdä koulutussopimuksia. Koulutussopimuksessa
sovitaan työvalmennusjakson käytännön
asioista. Työtehtävät suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilö säilyy opiskelijana. Opiskelija ei ole työsuhteessa.

Työvalmennusjaksolla työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja. Koulu on vakuuttanut opiskelijan. Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

4. Työpaikkaohjaaja

Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Oppilaitos tukee työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä ja tarvittaessa järjestää koulutusta.

5. Työpaikalla oppiminen

Oppilaitoksen henkilökunta on mukana opiskelijan oppimisprosessissa. Työvalmennusjaksolla ohjataan opiskelijaa
yksilöllisen tarpeen mukaan. Yhteydenpito työpaikan työpaikkaohjaajan kanssa on tiivistä.

6. Palaute

Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä oppilaitoksen henkilökunnalta
sekä työpaikkaohjaajalta. Palautteella ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitetään itsearviointitaitoa.

7. Arviointi

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan työvalmennuksen ajan tekemällä itsearviointia. Opiskelijaa tuetaan arvioinnin tekemisessä.

Työvalmennusjakson lopussa käydään arviointikeskustelu. Saavutettu osaaminen arvioidaan yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja työpaikan edustajan kanssa.

8. Portfolio

Opiskelija kirjaa omia työelämäkokemuksiaan
sähköiseen portfolioon. Portfoliossa tulee näkyväksi työtehtävät ja työpaikat, joissa osaamista on hankittu. Opiskelija tekee ja myös päivittää ansioluetteloaan työkokemuksen lisääntyessä.