Ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnot

Puhtaus - ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset valmiudet työskennellä itsenäisesti asiakaskodeissa erilaisissa kodin arjen työtehtävissä. Hänen työtehtäviinsä voi kuulua kodin siivousta, kodin tekstiili- ja vaatehuoltoa, asiakkaan avustamista ja asiointipalveluja tai ruoan valmistusta. Kotityöpalvelujen ammattilainen työskentelee asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa.

Kotityöpalvelut

Tietoa tutkinnosta

person  Ammattitaidon kuvaus

Kotityöpalvelujen ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti kunnioittaen asiakasta, asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä hänen kotiaan, tapojaan että tottumuksiaan. Kotityöpalvelujen ammattilainen on asiakaspalvelutaitoinen, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja hienotunteinen. Hän toimii luotettavasti ja vastuullisesti.

book  Tutkintonimikkeet

Henkilökohtainen avustaja
Kodinhuoltaja

book  Tutkinnon suorittaminen

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito näytöissä. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella, johon sisältyy orientaatiojakso. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-1,5 vuotta.

Opiskelijan tulee hankkia asianmukaiset työjalkineet ja oppikirja SIISTII! (Raija Puska & Eija Viinikka).

briefcase  Kustannukset

Koulutusmaksu on 200 euroa.

question-circle  Valintakriteerit

Ammattiopisto Liveen valitaan opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarve. Valintaperusteina voivat olla terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet sekä sosiaaliset tai psyykkiset ongelmat.

Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Soveltuvuuden lisäksi Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

pencil  Hakeminen

Olemme ammatillinen erityisoppilaitos. Voit hakea meille, mikäli sinulla on jokin erityisen tuen tarve, esimerkiksi oppimisvaikeus, sosiaalinen tai psyykkinen haaste.

Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus alalle huomioidaan hakutilanteessa. Hieronnan ammattitutkinnon koulutukseen on terveydentilavaatimukset (Sora-laki).

Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa. Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

building-line  Koulutuspaikka

Metsälän toimipaikka
Läkkisepänkuja 8
00280 Helsinki

person  Valintaan vaikuttavia tekijöitä

 • opiskelukielenä suomi

 Fyysinen terveydentila

 • hakija ei voi itse olla avustettava
 • fyysisen terveydentilan on oltava tarpeeksi hyvä asiakkaan avustamiseen
 • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis: riskinä, että iho ei kestä avustajana toimimista
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö: esteetöntä liikkumista ei voida taata asiakkaan kodissa

 Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

 Valintaa tukevia tekijöitä

 • vahvat sosiaaliset taidot ja kiinnostus ihmisiä kohtaan: työ on asiakaspalvelupainotteista, kotityöpalvelun ammattilainen on lähellä asiakasta
 • vahva motivaatio
 • riittävät valmiudet itsenäiseen työn suunnitteluun ja työskentelyyn

Yhteystiedot

Irmeli Luoma

opinto-ohjaaja


phone 040 129 1304

envelope-line irmeli.luoma@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä